We mogen weer!

We mogen weer van start! Vanaf donderdag 20 mei 2021 hanteren we het rooster van voor de lockdown. We trainen net zoals voor de stop in de Brinkhof, Brink 1 in Norg

We maken daar gebruik van de halve hal links, dat is bij de achteringang.

Start: donderdag 20 mei.

Groep 1    15.40 tot 16.30 uur    5 t/m 7 jaar.

Groep 2    16.30 tot 17.30 uur   8 t/m 10 jaar.

Groep 3    17.30 tot 18.30 uur   11 t/m 15 jaar.

Groep 4    18.30 tot 19.30 uur    16 t/m volwassenen (om de week tot 20.00 uur)

Iedereen zit in dezelfde groep als voor de lockdown. In de eerste weken zal Bas kijken of iedereen nog op de juiste plek zit.

Mocht dit niet zo zijn dan zal  hij dat met jou bespreken.

Vanwege het coronavirus moeten we ons voorlopig nog wel aan een aantal regels houden:We maken er weer een zo gewoon mogelijke judoles van.

Judo op Donderpad

In de week van 22 mei is het meivakantie, toch is er wél judo op donderdag 29 april. De twee weken erna (donderdag 6 mei en op hemelvaart, donderdag 13 mei), is er géén judo. Op 29 april van we wat anders doen. We willen met de judoka’s het Donderpad gaan lopen, een leuke wandeltocht met opdrachten.  We starten om 16:30 uur en verzamelen op het volgende adres: 

Donderseweg 22

9331 TB Norg

Om iedereen in even grote groepjes te kunnen indelen met een begeleider, willen we graag van tevoren weten wie er allemaal van plan zijn om te komen. Ook is het mogelijk om iemand mee te nemen. Zouden jullie uiterlijk dinsdag 27 april willen laten weten wie er van plan is om te komen op donderdag? Dit kan door te mailen en met onderstaand gegevens:

Naam: 

Neemt vriendje/vriendinnetje mee: ja/nee

Buiten trainen tot 27 jaar

Vanaf aanstaande donderdag 4 maart gaan we buiten van start met een training. Het is hiervoor niet nodig om in judo-pak te komen, daarvoor is het te koud. Gewoon een jas en een trainingsbroek. Mocht het heel slecht weer zijn gaat de training niet door, en dat is te zien op Facebook en de website.
Voor de kinderen tot en met 12 jaar hebben we van 16.00 tot 17.00 uur spelletjes. Voor de leden tot en met 26 jaar hebben we krachtoefeningen en dergelijke, op afstand van elkaar natuurlijk. Deze training is van 17.00 – 18.00 uur. We verzamelen achter op de Brinkhofweide.
Hopelijk zien we iedereen daar!

16.00 – 17.00 uur judoka’s t/m 12 jaar.
17.00 – 18.00 uur judoka’s 12 – 26 jaar.

Quiz over judo en meer

Wie was de eerste niet-Japanner die wereldkampioen judo werd? De meeste Nederlanders weten het antwoord wel, of kunnen het raden, maar dat geldt niet voor alle vragen van de quiz die judovereniging Yuseigachi organiseert in de krokusvakantie. De onderwerpen hebben niet alleen te maken met judo, maar ook algemene kennis, muziek, sport en TV en film, zodat de quiz ook geschikt is voor mensen die minder van judo afweten. De winnaar wint een leuk verrassingspakket. De quiz is aanstaande donderdag 25 februari om 19.00 uur. De link staat hierachter: https://zoom.us/j/97840670150?pwd=dDh4SEw1MUl5WUNpdGFwelZHRkZBZz09

Nog onduidelijkheid over start lessen

Het is nog volstrekt onduidelijk wanneer we de judolessen weer op kunnen oppakken. Helaas is dit mogelijk als de bassischolen weer open gaan op 8 februari. Over het verdere verloop valt op dit moment nog niets over te zeggen. Zodra er wat te melden is laten we dat uiteraard weten.

Judo voor alle leeftijden

Judo is een zelfverdedigingssport en een opvoedkundig spel, waarin bewegen centraal staat. Judo is een sport voor iedereen. Voor jong en oud en voor meisjes en jongens. Het is een sport die de mythe ontkracht dat je slechts winnen kunt als je meer spieren hebt. Je gebruikt de kracht van de tegenstander om deze te overmeesteren. Judo werd door Jigoro Kano (1860-1938) ontwikkeld vanuit de traditionele Japanse vechtkunst Jiu-Jitsu.

Judo in Norg

Sinds 1973 wordt in Norg Judo aangeboden. Vanaf de leeftijd van 5 jaar kan bij Yuseigachi Norg worden meegetraind. De judoka’s komen op een pedagogisch verantwoorde wijze met alle facetten van de judosport in aanraking. Behalve het aanleren van technieken en de voorbereiding op het eventueel meedoen aan wedstrijden, besteedt de trainer ook veel aandacht aan discipline en opvoeding. Onze trainer Bas Helwerda heeft de op een na hoogst mogelijke opleiding als judotrainer.

De judotraining is voor veel judoka’s een prima uitlaatklep om zich op verantwoorde wijze uit te leven. Zo zullen kinderen op een speelse manier les krijgen en richten de trainingen voor de senioren (of vanaf 16 jaar) zich op techniek (Kata’s) welke nodig is voor de zwarte band en natuurlijk op conditie en kracht.

Bij Yuseigachi kun je vanaf 5 jaar meedoen aan de judo lessen. Op een leuke, speelse manier worden kinderen de regels van het judo bijgebracht.  Naast de jeugdgroepen is er ook een seniorengroep waaraan door zowel heren als dames wordt deelgenomen.

De belangrijkste regels van judo staan hier.

Het spelregelboekje van de judobond is hier te downloaden:  spelregelboekje 2019

Geen kijkers bij lessen

De nieuwe maatregelen voor het tegengaan van het coronavirus hebben geen direct gevolgen voor de judolessen. Wel vragen we de ouders om zo kort mogelijk in de zaal te zijn bij het brengen en halen van de kinderen. Voor jonge kinderen die het fijn vinden dat een ouder aanwezig is kan een uitzondering gemaakt worden mits de ouder tijdens de les op de tribune blijft zitten.
Uiteraard is het nodig om u te houden aan de landelijk regels en aan de aanwijzingen van het personeel van de Brinkhof.

In augustus trainen in de Brinkhof

Deze week sluiten we een bewogen jaar af. Van maart tot mei mochten we niet met elkaar trainen. In de plaats daarvan gaf Bas les via video. Leuk, maar niet ideaal en gelukkig konden we in mei weer opstarten in de buitenlucht. Eerst met de jongsten, en later met de jongeren tot achttien jaar. Helaas konden de oudste judoka’s nog niet trainen.

De coronacrisis heeft ook na de vakantie gevolgen, want door de anderhalve meter maatregelen kunnen we helaas tijdelijk niet terecht in het Bewegingscentrum. De ruimte waar wij trainen wordt nu voor andere doeleinden gebruikt. Ook voor het Bewegingscentrum is dit een vervelende zaak, maar het is nu even niet anders.

Gelukkig hebben we een alternatief gevonden in de Brinkhof (Brink 1 in Norg). Hier kunnen we op donderdag terecht van 15.40 tot 20.00 uur. Wel zijn hier extra kosten aan verbonden, maar het bestuur denkt dat we dit voorlopig uit de reserve kunnen betalen. Hoe lang we in de Brinkhof trainen valt niet te zeggen, want dit hangt helemaal af van de ontwikkelingen rond het virus.
Als de coronamaatregelen het toelaten willen we de jaarvergadering houden op donderdag 17 september, direct na de lessen.

Wij wensen jullie een fijne en gezonde vakantie toe en we zien elkaar weer op donderdag 20 augustus.

Namens het bestuur van Yuseigachi,

Frederik van Lookeren Campagne
Voorzitter

Trainen tot 18 jaar

Goed nieuws voor de judoka’s van 13-18 jaar. Ze mogen vanaf deze week gewoon trainen. Net als de andere groepen in de buitenlucht, naast het Bewegingscentrum. Bas heeft speciale buitenmatten waarop het goed sporten is. 

Afgelopen week zijn de lessen naar tevredenheid verlopen. Alle groepen hielpen goed met het schoonmaken van de mat na afloop van de les. De laatste groep, vanaf nu dus de 13-plussers, moeten daarnaast helpen met het opbergen van de mat in de aanhanger van Bas.

Als de lessen niet doorgaan wegens het weer wordt dit uiterlijk twee uur voor aanvang bekend gemaakt op de website en Facebook.

De lestijden zijn tot de zomervakantie als volgt:

Groep 1 15.30-16.15 uur

Groep 2 16.30-17.15 uur

Groep 3 (12+) 17.30-18.15 uur.

Na iedere les worden me matten schoongemaakt. Om 18.30 moet het terrein beschikbaar zijn voor het Bewegingscentrum.

Hervatting training

Donderdag 28 mei is het zover: we beginnen weer met de lessen voor de judoka’s onder de 13 jaar. Het programma is wel wat anders dan we gewend zijn. De eerste groep begint om 15.30 uur en de lessen duren drie kwartier. De indeling is ook veranderd omdat we iedereen onder de 13 jaar les willen geven.  

Elders in deze brief staat in welke groep u ben ingedeeld. De lessen zijn naast het Bewegingscentrum, binnen mag nog niet. Er liggen daar matten waarop de kinderen les krijgen en met elkaar sporten. De docenten moeten wel 1,5 meter afstand houden en zullen oefeningen voordoen met de grote teddybeer die Bas heeft gebruikt in de video’s.
Regent het of is de temperatuur beneden de 12 graden dan komen de lessen te vervallen. Wanneer de les niet doorgaat zullen wij dit 2 uur van tevoren melden op de website en Facebook.
De judoka’s’ moeten zich thuis omkleden. Diegene die ze brengt mag ze alleen maar afzetten voor het Beweegcentrum en daar wachten dat de les voorbij is. In de bijlage vindt u een verdere instructie. Aanmelden is niet nodig.

Voor de leerlingen die 13 jaar of ouder zijn geldt dat ze 1,5 meter afstand moeten houden en dus niet gewoon kunnen sporten. Bas is bezig met het maken van een aangepast fitnessprogramma en we roepen iedereen op om hiervoor ideeën aan te dragen via judobashelwerda@hotmail.com