Aangepaste tijden in de Brinkhof

Door de nieuwe corona-maatregelen zijn we wederom gedwongen uit te wijken naar de Brinkhof. In het Bewegingscentrum is de zaal waar wij sporten tot 17.00 uur in gebruik bij de Kinderopvang. Zoals bekend moeten ook de sportcentra om 17.00 hun deuren sluiten. Gelukkig kunnen we wel weer terecht in de Brinkhof, zij het met aangepaste tijden.

De eerste groep, die normaal om 17.00 uur begint, heeft nu les van 15.30 tot 16.15 uur

Groep twee (17.45 u.) en drie (18.45 u.) worden samengevoegd en hebben les van 16.15-17.00 uur. Publiek is er bij de training niet mogelijk en iedereen de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels in acht. Net zo als het vorige seizoen maken we gebruik van de achteringang van de sporthal.