Geen kijkers bij lessen

De nieuwe maatregelen voor het tegengaan van het coronavirus hebben geen direct gevolgen voor de judolessen. Wel vragen we de ouders om zo kort mogelijk in de zaal te zijn bij het brengen en halen van de kinderen. Voor jonge kinderen die het fijn vinden dat een ouder aanwezig is kan een uitzondering gemaakt worden mits de ouder tijdens de les op de tribune blijft zitten.
Uiteraard is het nodig om u te houden aan de landelijk regels en aan de aanwijzingen van het personeel van de Brinkhof.