Judo voor alle leeftijden

Judo is een zelfverdedigingssport en een opvoedkundig spel, waarin bewegen centraal staat. Judo is een sport voor iedereen. Voor jong en oud en voor meisjes en jongens. Het is een sport die de mythe ontkracht dat je slechts winnen kunt als je meer spieren hebt. Je gebruikt de kracht van de tegenstander om deze te overmeesteren. Judo werd door Jigoro Kano (1860-1938) ontwikkeld vanuit de traditionele Japanse vechtkunst Jiu-Jitsu.

Judo in Norg

Sinds 1973 wordt in Norg Judo aangeboden. Vanaf de leeftijd van 5 jaar kan bij Yuseigachi Norg worden meegetraind. De judoka’s komen op een pedagogisch verantwoorde wijze met alle facetten van de judosport in aanraking. Behalve het aanleren van technieken en de voorbereiding op het eventueel meedoen aan wedstrijden, besteedt de trainer ook veel aandacht aan discipline en opvoeding. Onze trainer Bas Helwerda heeft de op een na hoogst mogelijke opleiding als judotrainer.

De judotraining is voor veel judoka’s een prima uitlaatklep om zich op verantwoorde wijze uit te leven. Zo zullen kinderen op een speelse manier les krijgen en richten de trainingen voor de senioren (of vanaf 16 jaar) zich op techniek (Kata’s) welke nodig is voor de zwarte band en natuurlijk op conditie en kracht.

Bij Yuseigachi kun je vanaf 5 jaar meedoen aan de judo lessen. Op een leuke, speelse manier worden kinderen de regels van het judo bijgebracht.  Naast de jeugdgroepen is er ook een seniorengroep waaraan door zowel heren als dames wordt deelgenomen.

De belangrijkste regels van judo staan hier.

Het spelregelboekje van de judobond is hier te downloaden:  spelregelboekje 2019

Geen kijkers bij lessen

De nieuwe maatregelen voor het tegengaan van het coronavirus hebben geen direct gevolgen voor de judolessen. Wel vragen we de ouders om zo kort mogelijk in de zaal te zijn bij het brengen en halen van de kinderen. Voor jonge kinderen die het fijn vinden dat een ouder aanwezig is kan een uitzondering gemaakt worden mits de ouder tijdens de les op de tribune blijft zitten.
Uiteraard is het nodig om u te houden aan de landelijk regels en aan de aanwijzingen van het personeel van de Brinkhof.

In augustus trainen in de Brinkhof

Deze week sluiten we een bewogen jaar af. Van maart tot mei mochten we niet met elkaar trainen. In de plaats daarvan gaf Bas les via video. Leuk, maar niet ideaal en gelukkig konden we in mei weer opstarten in de buitenlucht. Eerst met de jongsten, en later met de jongeren tot achttien jaar. Helaas konden de oudste judoka’s nog niet trainen.

De coronacrisis heeft ook na de vakantie gevolgen, want door de anderhalve meter maatregelen kunnen we helaas tijdelijk niet terecht in het Bewegingscentrum. De ruimte waar wij trainen wordt nu voor andere doeleinden gebruikt. Ook voor het Bewegingscentrum is dit een vervelende zaak, maar het is nu even niet anders.

Gelukkig hebben we een alternatief gevonden in de Brinkhof (Brink 1 in Norg). Hier kunnen we op donderdag terecht van 15.40 tot 20.00 uur. Wel zijn hier extra kosten aan verbonden, maar het bestuur denkt dat we dit voorlopig uit de reserve kunnen betalen. Hoe lang we in de Brinkhof trainen valt niet te zeggen, want dit hangt helemaal af van de ontwikkelingen rond het virus.
Als de coronamaatregelen het toelaten willen we de jaarvergadering houden op donderdag 17 september, direct na de lessen.

Wij wensen jullie een fijne en gezonde vakantie toe en we zien elkaar weer op donderdag 20 augustus.

Namens het bestuur van Yuseigachi,

Frederik van Lookeren Campagne
Voorzitter

Trainen tot 18 jaar

Goed nieuws voor de judoka’s van 13-18 jaar. Ze mogen vanaf deze week gewoon trainen. Net als de andere groepen in de buitenlucht, naast het Bewegingscentrum. Bas heeft speciale buitenmatten waarop het goed sporten is. 

Afgelopen week zijn de lessen naar tevredenheid verlopen. Alle groepen hielpen goed met het schoonmaken van de mat na afloop van de les. De laatste groep, vanaf nu dus de 13-plussers, moeten daarnaast helpen met het opbergen van de mat in de aanhanger van Bas.

Als de lessen niet doorgaan wegens het weer wordt dit uiterlijk twee uur voor aanvang bekend gemaakt op de website en Facebook.

De lestijden zijn tot de zomervakantie als volgt:

Groep 1 15.30-16.15 uur

Groep 2 16.30-17.15 uur

Groep 3 (12+) 17.30-18.15 uur.

Na iedere les worden me matten schoongemaakt. Om 18.30 moet het terrein beschikbaar zijn voor het Bewegingscentrum.

Hervatting training

Donderdag 28 mei is het zover: we beginnen weer met de lessen voor de judoka’s onder de 13 jaar. Het programma is wel wat anders dan we gewend zijn. De eerste groep begint om 15.30 uur en de lessen duren drie kwartier. De indeling is ook veranderd omdat we iedereen onder de 13 jaar les willen geven.  

Elders in deze brief staat in welke groep u ben ingedeeld. De lessen zijn naast het Bewegingscentrum, binnen mag nog niet. Er liggen daar matten waarop de kinderen les krijgen en met elkaar sporten. De docenten moeten wel 1,5 meter afstand houden en zullen oefeningen voordoen met de grote teddybeer die Bas heeft gebruikt in de video’s.
Regent het of is de temperatuur beneden de 12 graden dan komen de lessen te vervallen. Wanneer de les niet doorgaat zullen wij dit 2 uur van tevoren melden op de website en Facebook.
De judoka’s’ moeten zich thuis omkleden. Diegene die ze brengt mag ze alleen maar afzetten voor het Beweegcentrum en daar wachten dat de les voorbij is. In de bijlage vindt u een verdere instructie. Aanmelden is niet nodig.

Voor de leerlingen die 13 jaar of ouder zijn geldt dat ze 1,5 meter afstand moeten houden en dus niet gewoon kunnen sporten. Bas is bezig met het maken van een aangepast fitnessprogramma en we roepen iedereen op om hiervoor ideeën aan te dragen via judobashelwerda@hotmail.com