Lidmaatschap

Gezond sportklimaat

Omdat judo een individuele sport waarbij wel gewerkt wordt met maatjes die ongeveer even groot, oud en goed zijn, delen onze trainers nieuwe of aspirant leden altijd in als u begint met judo. Hiermee zorgt de club voor een gezond sportklimaat.

Bij onze club gelden de eerste twee lessen altijd als proefles, zodat uw kind zelf kan ervaren hoe het er in een groep aan toe gaat. Hier zijn eventueel judopakken beschikbaar voor deze lessen, daarna kan een pak gekocht bij onder meer de trainer.

Het inschrijfformulier staat hieronder:

Mocht uw kind een specifieke behoefte hebben dan kunt u natuurlijk altijd in gesprek gaan met een van onze twee trainers, zij zullen altijd kijken naar de mogelijkheiden die we hebben.

Betaling van contributie is alleen mogelijk via automatische incasso en wordt eenmaal per kwartaal afgeschreven. Voor vragen hierover kunt contact op te nemen met de penningmeester. Mocht u niet in staat zijn om het lidmaatschap te betalen komt u wellicht in aanmerking komen voor steun van de gemeente Noordenveld

De contributie per maand is als volgt:

Inschrijfgeld nieuw lid€5,00
Contributie t/m 15 jaar€12,00
Contributie vanaf 16 jaar€14,00
Maximaal per gezin€32,00
NB: Dit zijn de tarieven zoals goedgekeurd door de ledenvergadering van november 2020.

Indien u dat wenst geven wij u op voor het lidmaatschap van de Judo Bond Nederland (JBN). Het lidmaatschap van de judobond is verplicht bij deelname aan grotere toernooien en judoka’s met de bruine band en hoger. Het staat los van het lidmaatschap van de vereniging en wordt niet door de vereniging beëindigd.